ترانس

به دستگاهي كه ولتاژ قوي جهت ايجاد قوس الكتريكي بين دوسر الكترودهاي جرقه براي مشتعل شدن سوخت پودر شده خارج شده از نازل راايجاد مي كند، ترانس جرقه گويند.

اين ترانسفورماتور شامل يك هسته مغناطيسي مي باشدكه دو سيم پيچ روي آن پيچيده شده است بطوريكه اين دو از هم واز هسته عايق شده اند.

سيم پيچ اوليه به برق اصلي وصل مي شود و سيم پيچ ثانويه به مدار مصرفي متصل مي گردد. اين ترانس جرقه از نوع افزاينده مي باشدبه طوري كه با انتخاب تعداد حلقه هاي سيم پيچ اوليه و ثانويه در خروجي سيم پيچ ثانويه ولتاژي برابر 10 كيلو ولت خواهيم داشت.زيرا جرقه توليد شده از اين ولتاژ بايد درجه حرارت ملكولهاي گازوييل را به 360 درجه سانتيگراد برساند.
لازم به ذكر است كه جنس الكترود جرقه زن از فولاد زنگ نزن مي باشدكه داراي پوشش عايق سراميكي مي باشدو نوك برگشته الكترودها در جلو بالاي سوراخ نازل قراردارد كه با خارج شدن گازوييل پودر شده و مخلوط شدن با هوا بين الكترودها جرقه توليد شده و باعث مشتعل شدن مخلوط گازوييل و هوا مي گردد.

ترانس جرقه بعد ازمدت كوتاهي پس از مشتعل شدن سوخت از مدار خارج مي شود.درصورتيكه سوخت مشتعل نشود رله مشعل ريست مي كند.اگرجرقه دائم زده شود احتمال مي رود الكترودهاي جرقه آسيب ببينند و خود ترانس گرم شده و بسوزد.
طريقه آزمايش صحت كاركرد ترانس جرقه :

ترانس جرقه داراي 3 رشته سيم به رنگهاي آبي – مشكي يا قهوه اي – زرد يا سبز مي باشد.زرد يا سبز سيم ارت مي باشد كه با آن كاري نداريم .رشته سيم آبي را به نول و رشته سيم مشكي يا قهوه اي را به فاز وصل مي كنيم.بعد با يك انبردست الكتريكي خيلي آهسته وايرها را به هم نزديك مي كنيم اگر قبل از رسيدن دو واير جرقه آبي رويت شد ترانس سالم است اگر بعد از برخورد جرقه ضعيف زرد رنگ ديده شد ترانس نيم سوز شده است.
براي تعويض واير ها خيلي آرام آنهارا به سمت چپ بپيچانيد و واير تازه را جايگزين نماييد.
نوع ديگر ترانسها، ترانسهاي جرقه دائم مي باشند اين ترانسها در تمام مدت روشن بوده ودائم جرقه مي زنند.

انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام صنعت سازان پارس

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info@sanatsazanpars.com

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation