آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

پرشرسوئیچ

سوئیچ فشار یکی از متداول ترین تجهیزات ابزار دقیقی است که در کارخانه هاو صنعت استفاده می شود. در این مقاله به بررسی سوئیچ فشار، کاربرد و ساختار داخلی آن می پردازیم.

پرشر سوئیچ در سیستم های هیدرولیک یا پنوماتیک که کنترل الکتریکی دارند برای باز و بسته کنتاکت های الکتریکی به کار می روند.

عملکرد پرشر سوئیچ
سوئیچ فشار تجهیزی است که مکانیسم عملکردی بسیار ساده ای دارد. این وسیله، یک مدار الکتریکی را در فشار تعیین شده روشن یا خاموش می کند.

این فشار به عنوان نقطه تنظیم سوئیچ شناخته می شود. بوردون تیوب یا دیافراگم و یا بیلوز (سیلندر) می توانند سوئیچ را فعال کنند.

وقتی که در پرشر سوئیچ فشار به مقدار تعیین شده می رسد، یک کنتاکت الکتریکی فعال می شود. کنتاکت فعال شده با ارسال سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان صادر می کند.

مکانیسمهای مختلف عملکرد پرشر سوئیچ
پرشر سوئیچ برای انتقال عملکرد به کنتاکت الکتریکی، از مکانیسم های مختلفی استفاده می کند. سوئیچ فشار مانند مانومتر از المان های یکسانی برای تبدیل فشار به حرکت مکانیکی استفاده می کند.

سنسور، فشار را اندازه می گیرد و به حرکت مکانیکی تبدیل می کند.

پرشر سوئیچ فشار در سیستم را مانیتور می کند با رسیدن فشار به مقدار تنظیم شده، فرمان الکتریکی صادر می کند.
فروش پرشر سوئیچ کپسولی
فروش پرشر سوئیچ دیافراگمی
فروش پرشر سوئیچ بیلوز دار
فروش پرشر سوئیچ بردونی
فروش پرشر سوئیچ پیستونی


DG 150B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 150B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ

موجود
DG 10B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 10B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 500B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 500B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 50 UG-3 پرشر سوئیچ ولتاژ کم پلیت آبکاری طلا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 50 UG-3 پرشر سوئیچ ولتاژ کم پلیت آبکاری طلا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
پرشرسوئیچ

موجود
DG 50B-3 پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 50B-3 پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 50B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG 50B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG150U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG150U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG6U پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG6U پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG50U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG50U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DL4.5K پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DL4.5K پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DL10K پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

DL10K پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 10 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز۱۰- ۲ ملی بار DUNGS پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

GW 10 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز۱۰- ۲ ملی بار
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 3 A6 پرشرسوئیچ هوا دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

GW 3 A6 پرشرسوئیچ هوا دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 3 A4 پرشر سوئیچ گاز دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

GW 3 A4 پرشر سوئیچ گاز دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
سوئیچ دما پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

سوئیچ دما
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ دانفوس پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ دانفوس
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ
پرشرسوئیچ

موجود
 پرشر سوئیچ مکانیکی پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ مکانیکی
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ الکترونیک پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ الکترونیک
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ ضد انفجار دیافراگمی پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ ضد انفجار دیافراگمی
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ میلی باری از اشنایدر تله مکانیک پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ میلی باری از اشنایدر تله مکانیک
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ و ترانسمیتر فشار پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ و ترانسمیتر فشار
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ و گیج فشار دیجیتال دقیق پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ

پرشر سوئیچ و گیج فشار دیجیتال دقیق
پرشرسوئیچ

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation