آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

������������������

سوئیچ فشار یکی از متداول ترین تجهیزات ابزار دقیقی است که در کارخانه هاو صنعت استفاده می شود. در این مقاله به بررسی سوئیچ فشار، کاربرد و ساختار داخلی آن می پردازیم.

پرشر سوئیچ در سیستم های هیدرولیک یا پنوماتیک که کنترل الکتریکی دارند برای باز و بسته کنتاکت های الکتریکی به کار می روند.

عملکرد پرشر سوئیچ
سوئیچ فشار تجهیزی است که مکانیسم عملکردی بسیار ساده ای دارد. این وسیله، یک مدار الکتریکی را در فشار تعیین شده روشن یا خاموش می کند.

این فشار به عنوان نقطه تنظیم سوئیچ شناخته می شود. بوردون تیوب یا دیافراگم و یا بیلوز (سیلندر) می توانند سوئیچ را فعال کنند.

وقتی که در پرشر سوئیچ فشار به مقدار تعیین شده می رسد، یک کنتاکت الکتریکی فعال می شود. کنتاکت فعال شده با ارسال سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان صادر می کند.

مکانیسمهای مختلف عملکرد پرشر سوئیچ
پرشر سوئیچ برای انتقال عملکرد به کنتاکت الکتریکی، از مکانیسم های مختلفی استفاده می کند. سوئیچ فشار مانند مانومتر از المان های یکسانی برای تبدیل فشار به حرکت مکانیکی استفاده می کند.

سنسور، فشار را اندازه می گیرد و به حرکت مکانیکی تبدیل می کند.

پرشر سوئیچ فشار در سیستم را مانیتور می کند با رسیدن فشار به مقدار تنظیم شده، فرمان الکتریکی صادر می کند.
فروش پرشر سوئیچ کپسولی
فروش پرشر سوئیچ دیافراگمی
فروش پرشر سوئیچ بیلوز دار
فروش پرشر سوئیچ بردونی
فروش پرشر سوئیچ پیستونی


DG 150B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر پرشرسوئیچ

������������������

DG 150B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ

موجود
DG 10B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG 10B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 500B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG 500B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 50 UG-3 پرشر سوئیچ ولتاژ کم پلیت آبکاری طلا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG 50 UG-3 پرشر سوئیچ ولتاژ کم پلیت آبکاری طلا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر پرشرسوئیچ

������������������

DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
پرشرسوئیچ

موجود
DG 50B-3 پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG 50B-3 پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG 50B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG 50B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG150U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG150U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG6U پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG6U پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG50U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG50U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DL4.5K پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DL4.5K پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
DL10K پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر krom schroder پرشرسوئیچ

������������������

DL10K پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
krom schroder پرشرسوئیچ

موجود
GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

������������������

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 10 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز۱۰- ۲ ملی بار DUNGS پرشرسوئیچ

������������������

GW 10 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز۱۰- ۲ ملی بار
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 3 A6 پرشرسوئیچ هوا دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

������������������

GW 3 A6 پرشرسوئیچ هوا دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 3 A4 پرشر سوئیچ گاز دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

������������������

GW 3 A4 پرشر سوئیچ گاز دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز DUNGS پرشرسوئیچ

������������������

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
DUNGS پرشرسوئیچ

موجود
سوئیچ دما پرشرسوئیچ

������������������

سوئیچ دما
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ دانفوس پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ دانفوس
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ
پرشرسوئیچ

موجود
 پرشر سوئیچ مکانیکی پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ مکانیکی
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ الکترونیک پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ الکترونیک
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ ضد انفجار دیافراگمی پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ ضد انفجار دیافراگمی
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ میلی باری از اشنایدر تله مکانیک پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ میلی باری از اشنایدر تله مکانیک
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ و ترانسمیتر فشار پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ و ترانسمیتر فشار
پرشرسوئیچ

موجود
پرشر سوئیچ و گیج فشار دیجیتال دقیق پرشرسوئیچ

������������������

پرشر سوئیچ و گیج فشار دیجیتال دقیق
پرشرسوئیچ

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation