آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

�������� ��������������

به طور کلی برای انجام احتراق در مشعل های با سوخت مایع و به منظور افزایش سطح تماس سوخت با اکسیژن، لازم است ابتدا سوخت به صورت پودر مخلوط با هوا تبدیل گردد که این مهم در مشعل های با سوخت مایع به عهده نازل ها می باشد.
يكي از مواردي كه معمولاً كارشناسان تاسيسات با آن مواجه مي شوند انتخاب نازل براي مشعل هاي گازوئيل سوز است. (بخصوص با توجه به اهمیت مبحث بهينه سازي مصرف سوخت )
برای انتخاب صحیح نازل سوخت مشعل گازوئیل سوز باید سه عامل زير مورد توجه قرار گيرند:
مقدار دبي گازوئيل ( عدد گالن تعيين شده روي هر نازل )
زاويه پاشش گازوئيل ( زاويه تعيين شده روي هر نازل )
شكل پاشش گازوئيل ( حروف B ، H ، S و ... تعيين شده روي هر نازل )


S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.00 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.00 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.85 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.85 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.75 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.75 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.35 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.35 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.50 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 0.50 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.25 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.25 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 2.00 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 2.00 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.75 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.75 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.50 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 45 درجه 1.50 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.35 گالن مشعل danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.35 گالن مشعل
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.60 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.60 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.50 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.50 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.85 گالن ساعت danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 0.85 گالن ساعت
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 2.00گالن مشعل danfuss نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 2.00گالن مشعل
danfuss نازل گازوئیل

موجود
S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.75گالن مشعل  نازل گازوئیل

��������-��������������

S نازل گازوئیل دانفوس 60 درجه 1.75گالن مشعل
نازل گازوئیل

موجود
نازل گازوئیل استیل هاگو 60 درجه مشعل  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل گازوئیل استیل هاگو 60 درجه مشعل
نازل گازوئیل

در حال ترخیص
نازل مشعل گازوییل مونارش  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل مشعل گازوییل مونارش
نازل گازوئیل

موجود
نازل مشعل گازوییل دانفوس Danfoss  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل مشعل گازوییل دانفوس Danfoss
نازل گازوئیل

موجود
نازل مشعل گازوییل مونارش Monarch  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل مشعل گازوییل مونارش Monarch
نازل گازوئیل

موجود
نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۱۵-۱۰ گالن ساعت  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۱۵-۱۰ گالن ساعت
نازل گازوئیل

موجود
نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۰.۷۵ گالن ساعت  نازل گازوئیل

��������-��������������

نازل گازوئیل استیل هاگو ۶۰ درجه ۰.۷۵ گالن ساعت
نازل گازوئیل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation