آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

������ ��������

شرکت صنعت سازان پارس عرضه کننده انواع پمپ سوخت
وظیفه پاشش سوخت در مشعل‌های پرشر جت مایع سوز با نازل است. نازل‌ها از نظر شکل و زاویه پاشش انواع مختلفی دارند که بنابر نوع و ظرفیت مشعل تغییر می‌کند. پمپ گازوئیل سوخت را تحت فشار به داخل نازل پمپ می‌کند. سوخت هنگام خروج از اریفیس تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز، از مزکز نازل دور شده و به صورت یک لایه نازک با سرعت زیادحرکت می‌کند. نازل‌ها از نظر شکل پاشش به سه الگوی اصلی دسته‌بندی می‌شوند.انتخاب نازل از نظر زاویه پخش و الگوی آن بستگی به طرح کوره حرارتی و طراحی مشعل دارد. زاویه پاشش سوخت در نازل‌ها بین ۳۰–۹۰ درجه به ۶ زاویه استاندار ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ تقسیم‌بندی می‌شود.
شرکت صنعت سازان پارس امادگی ثبت سفارش باقیمت همکاری را دارد


20R3 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

20R3 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
20L5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

20L5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
20L3 پمپ گازوئیل دانفوس 24 لیتر ساعت بدون شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

20L3 پمپ گازوئیل دانفوس 24 لیتر ساعت بدون شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
21L5 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

21L5 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
21L3 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

21L3 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
20R5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

20R5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
20R5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

20R5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
21R5 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

21R5 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
21R3 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی danfuss پمپ سوخت

������-��������

21R3 پمپ گازوئیل دانفوس با شیر برقی
danfuss پمپ سوخت

موجود
AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AE 47 C پمپ گازوئیل سانتک SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AE 47 C پمپ گازوئیل سانتک
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AJ6C پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AJ6C پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN57A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN57A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN57C پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN57C پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN67C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN67C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر SUNTEC پمپ سوخت

������-��������

AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
SUNTEC پمپ سوخت

موجود
  پمپ سوخت

������-��������


پمپ سوخت

موجود
 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر  پمپ سوخت

������-��������

پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت

موجود
پمپ سوخت دانفوس  پمپ سوخت

������-��������

پمپ سوخت دانفوس
پمپ سوخت

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation