شیر ترموستاتیک دانفوس danfuss

  
شیر ترموستاتیک دانفوسشیر ترموستاتیک دانفوس
   شماره فنی : ‎    
   نوع : شیربرقی      
موجود
شیر ترموستاتیک دانفوس

شیر ترموستاتیک یا سنسور رادیاتور دانفوس

حداقل دما : 8 درجه سانتیگراد
حداکثر دما : 28 درجه سانتیگراد
نوع سنسور : RAS-C
محصولات مشابه
تلگرام صنعت سازان پارس

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info@sanatsazanpars.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation