پرشر سوئیچ الکترونیک

  
پرشر سوئیچ الکترونیکپرشر سوئیچ الکترونیک
   شماره فنی : ‎پرشر سوئیچ الکترونیک    
   نوع : پرشرسوئیچ      
موجود
پرشر سوئیچ الکترونیک
قیمت پرشر سوئیچ الکترونیک
فروش پرشر سوئیچ الکترونیک
انواع پرشر سوئیچ الکترونیک
صنعت سازان پارس فروشنده پرشر سوئیچ الکترونیک در تهران
پرشر سوئیچ های الکترونیک
یک پرشر سوئیچ الکترونیک، سیگنال خروجی الکترونیک ایجاد می کند و اکثر اوقات یک سیگنال خروجی آنالوگ اضافی متناسب با فشار نیز تولید می کند.

سوئیچ های برقی در دو حالت موجودند: برنامه ریزی شده توسط سازنده برای نقاط سوییچ مدنظر و یا اینکه توسط دکمه ها و نمایش می توان برنامه ریزی انجام داد. این نوع، یک مجموعه منطق قابل برنامه ریزی دارد که امکان تنظیم نقطه ی سوییچ و سیگنال خروجی مورد نیاز را می دهد.
محصولات مشابه
تلگرام صنعت سازان پارس

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info@sanatsazanpars.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation