موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD danfuss

  
موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMDموتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD
   شماره فنی : ‎موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD    
   نوع : انواع دمپر موتور      
موجود
موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD
فروش موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD
انواع موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD

موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD
موتور دمپر دانفوس 20 نیوتن سری 613/623 AMD

موتور دمپر با فنر برگشت
گشتاور 20 نیوتن متر
ولتاژ 230 و 24 ولت
مدل ON/OFF ، تدریجی

استعلام قیمت انواع دمپر موتور در صنعت سازان پارس
محصولات مشابه
تلگرام صنعت سازان پارس

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info@sanatsazanpars.com

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation