ترانس جرقه فیدا ایتالیا

  
ترانس جرقه فیدا ایتالیاترانس جرقه فیدا ایتالیا
   شماره فنی : ‎    
   نوع : ترانس جرقه مشعل      
موجود
ترانس جرقه فیدا ایتالیا
ترانس جرقه فیدا ایتالیا

به دستگاهی که ولتاژ قوی جهت ایجاد قوس الکتریکی بین دو سر الکترود های جرقه برای مشتعل شدن سوخت پودر شده خارج شده از نازل ایجاد میکند، ترانس جرقه می گویند.

ترانس جرقه بعد از مدت کوتاهی پس از مشتعل شدن سوخت از مدار خارج می شود . در صورتی که سوخت مشتعل نشود رله مشعل ریست میکند.اگر جرقه دائم زده شود احتمال میرود الکترود های جرقه آسیب ببیند و خود ترانس گرم شود.

نوع دیگر ترانسها ، ترانس جرقه دائم می باشد .این ترانس ها در تمام مدت روشن بوده و دائم جرقه می زند.
محصولات مشابه
تلگرام صنعت سازان پارس

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info@sanatsazanpars.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation