فیلتر گازوئیل مشعل 1/2 شکوه الکتریک

  
 فیلتر گازوئیل مشعل 1/2 شکوه الکتریک فیلتر گازوئیل مشعل 1/2 شکوه الکتریک
   شماره فنی : ‎    
   نوع : انواع فیلتر      
موجود

فیلتر گازوئیل مشعل 1/2 شکوه الکتریک
قیمت
فیلتر گازوئیل مشعل 1/2 شکوه الکتریک
گارانتی
فیلتر گازوئیل مشعل 1/2 شکوه الکتریک
فیلترها عنصری مهم به شمار می آیند. این وسیله از ورود ناخالصی ها به پمپ مشعل و مسدود شدن نازل جلوگیری می کند. یک فیلتر کثیف ممکن است با جلوگیری از رسیدن سوخت به مقدار تنظیم شده مشعل را از کار بیاندازد.
محصولات مشابه
تلگرام صنعت سازان پارس

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info@sanatsazanpars.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation