آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

نازل گازوئیل

شرکت صنعت سازان پارس عرضه کننده انواع نازل گازوئیل :
به طور کلی ازنازل گازوئیل برای احتراق در مشعلهای استفاده می شود نازل گازوئیل با سوخت مایع وبه خاطر افزایش سطح تماس سوخت با اکسیژن، ضروری است ابتدا سوخت به شکل پودر مخلوط با هوا تبدیل مس شود که اامرمهم در مشعل های با سوخت مایع به عهده نازل ها گازوئیل می باشد.
مناسب ترین قیمت نازل گازوئیل درصنعت سازان پارس
بورس انواع نازل گازوئیل
فروش انواع نازول گازوئیل در خیابان طالقانی -تهران


TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation