آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس
MADAS

MADAS

MADAS logoشرکت ایتالیائی ماداس در سال‌های اخیر به یکی‌ از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات کنترل، ایمنی‌ و تنظیم گاز در سیستم‌های مسکونی، اداری و صنعتی تبدیل شده است. با افزایش چشمگیر تقاضا برای محصولات ماداس، این برند به یکی‌ از برند‌های برتر در بازار حرارتی و گاز ایران تبدیل شده است.

شیربرقی MADAS

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تکضرب فلنجMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تکضرب فلنج
شیربرقی MADAS


موجود
Madas MVSP/1 DN25 1" شیر اطمینان گاز ماداسMADAS logo

شیربرقی

Madas MVSP/1 DN25 1" شیر اطمینان گاز ماداس
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1 تکضربMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1 تکضرب
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تدریجی فلنجMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 1/2 2 تدریجی فلنج
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 4 تکضرب فلنجMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 4 تکضرب فلنج
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 3/4MADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 3/4
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 1/2MADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تکضرب 1/2
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنجMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنجMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تکضرب فلنج
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تدریجی فلنجMADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس 3 تدریجی فلنج
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4MADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4MADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
شیربرقی MADAS


موجود
Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4MADAS logo

شیربرقی

Madas شیر برقی گاز ماداس تدریجی 3/4
شیربرقی MADAS


موجود

رگولاتور MADAS

پرشرسوئیچ MADAS

نازل گازوئیل MADAS

پمپ سوخت MADAS

رله وتایمر و دمپرمشعل MADAS

چشم الکترونیکی MADAS

فیلتر MADAS

FGM DN 50 FL فیلتر گاز ماداس فلنجMADAS logo

فیلتر گازوگازئیل

FGM DN 50 FL فیلتر گاز ماداس فلنج
انواع فیلتر MADAS


موجود
FM DN 50 فیلتر گاز ماداسMADAS logo

فیلتر گازوگازئیل

FM DN 50 فیلتر گاز ماداس
انواع فیلتر MADAS


موجود
FM DN 40 فیلتر گاز ماداسMADAS logo

فیلتر گازوگازئیل

FM DN 40 فیلتر گاز ماداس
انواع فیلتر MADAS


موجود

تاسیسات MADAS

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation