آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس
SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS logoشرکت بین‌المللی زیمنس با تمرکز در زمینه‌های برق، اتوماسیون، دیجیتال و به عنوان یکی‌ از بزرگترین تولیدکنندگان در جهان، پیشرو در فناوری بهینه سازی مصرف انرژی، سیستم‌های تولید و انتقال برق، انرژی و همچنین تشخیص پزشکی‌ می‌باشد.

شیربرقی SIEMENS

رگولاتور SIEMENS

پرشرسوئیچ SIEMENS

نازل گازوئیل SIEMENS

پمپ سوخت SIEMENS

رله وتایمر و دمپرمشعل SIEMENS

GGA-326.1E2موتور محرک زیمنس برای دمپر‌های محافظ حریقSIEMENS logo

دمپرموتور

GGA-326.1E2موتور محرک زیمنس برای دمپر‌های محافظ حریق
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
GDB دمپر موتور خطی زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

GDB دمپر موتور خطی زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
AGM 4104 پایه تایمر زیمنس مشعل لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

AGM 4104 پایه تایمر زیمنس مشعل لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
GDB دمپر موتور خطی زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

GDB دمپر موتور خطی زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
LOA24.173A27 رله زیمنسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LOA24.173A27 رله زیمنس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
LOA 24.171 B27 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LOA 24.171 B27 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
LME رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LME رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
LGK16 رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LGK16 رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
SQN,31 411 دمپر سرو موتور زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

SQN,31 411 دمپر سرو موتور زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
LFE10 رله تایمر دوگانه سوززیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LFE10 رله تایمر دوگانه سوززیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
دمپر سرو موتور زیمنسSQM 50 424SIEMENS logo

دمپرموتور

دمپر سرو موتور زیمنسSQM 50 424
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
SQM 10 دمپر سرو موتور زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

SQM 10 دمپر سرو موتور زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
SQM 10 16 502 دمپر سرو موتور زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

SQM 10 16 502 دمپر سرو موتور زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
SQN31 دمپر سرو موتور زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

SQN31 دمپر سرو موتور زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
SQN31 دمپر سرو موتور زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

SQN31 دمپر سرو موتور زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
LFL1.335 رله تایمر دوگانه سوز زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LFL1.335 رله تایمر دوگانه سوز زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
GDB دمپر موتور خطی زیمنسSIEMENS logo

دمپرموتور

GDB دمپر موتور خطی زیمنس
انواع دمپر موتور SIEMENS


موجود
LFL1.335 رله تایمر دوگانه سوز زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LFL1.335 رله تایمر دوگانه سوز زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
LDU11 523 رله نشت یاب گاز زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LDU11 523 رله نشت یاب گاز زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
LAL2.25 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LAL2.25 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود
LAL1.25 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیسSIEMENS logo

رله و تایمر مشعل

LAL1.25 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل SIEMENS


موجود

چشم الکترونیکی SIEMENS

QRA10 فتوسل چشم سنسور زیمنس مشعلSIEMENS logo

چشم الکترونیکی

QRA10 فتوسل چشم سنسور زیمنس مشعل
چشم الکترونیکی SIEMENS


موجود
QRA53 فتوسل چشم سنسور زیمنس مشعلSIEMENS logo

چشم الکترونیکی

QRA53 فتوسل چشم سنسور زیمنس مشعل
چشم الکترونیکی SIEMENS


موجود
QRA2 فتوسل چشم سنسور زیمنس مشعلSIEMENS logo

چشم الکترونیکی

QRA2 فتوسل چشم سنسور زیمنس مشعل
چشم الکترونیکی SIEMENS


موجود
QRA2 سنسور فتوسل زیمنس مشعلSIEMENS logo

چشم الکترونیکی

QRA2 سنسور فتوسل زیمنس مشعل
چشم الکترونیکی SIEMENS


موجود
Base پایه بست سنسور فتوسل زیمنس مشعلSIEMENS logo

چشم الکترونیکی

Base پایه بست سنسور فتوسل زیمنس مشعل
چشم الکترونیکی SIEMENS


موجود

فیلتر SIEMENS

تاسیسات SIEMENS

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation