آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس
DUNGS

DUNGS

DUNGS logoشرکت آلمانی‌ دانگز، یکی‌ از تولیدکنندگان برتر در اروپا و ارائه کننده طیف بسیار کاملی از محصولات مورد استفاده در فنّ آوری کنترل، اندازه گیری، تعدیل و انتقال گاز‌های احتراق و هوا می‌باشد. از شیرهای برقی‌ یک مرحله‌ای با سایز کوچک گرفته تا سیستم‌های ایمنی‌ سوخت، از تجهیزات مربوط به مشعل‌های خودکار گرفته تا سیستم‌های پیچیده مدیریت سوخت، محصولات دانگز قابل استفاده در منازل مسکونی، ساختمان‌های اداری، صنعت، کارخانجات تولیدی، ایستگاه‌های تقلیل فشار و موتور خانه‌ها میباشند.

شیربرقی DUNGS

DMV-D 525/11 DMV-DLE 525/11 شیر برقی گاز دانگز تکضرب تدریجی ۴ اینج ۵۰۰ میلی بار DUNGS logo

شیربرقی

DMV-D 525/11 DMV-DLE 525/11 شیر برقی گاز دانگز تکضرب تدریجی ۴ اینج ۵۰۰ میلی بار
شیربرقی DUNGS


موجود
LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بازDUNGS logo

شیربرقی

LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
شیربرقی DUNGS


موجود
LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بازDUNGS logo

شیربرقی

LGV 507/5 شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
شیربرقی DUNGS


موجود
LGV 507/5 *شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بازDUNGS logo

شیربرقی

LGV 507/5 *شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی باز
شیربرقی DUNGS


موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بستهDUNGS logo

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته
شیربرقی DUNGS


موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بستهDUNGS logo

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 1 تکضرب نرمالی بسته
شیربرقی DUNGS


موجود
MVD *شیر برقی گاز دانگز 1/2 تکضرب نرمالی بستهDUNGS logo

شیربرقی

MVD *شیر برقی گاز دانگز 1/2 تکضرب نرمالی بسته
شیربرقی DUNGS


موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بستهDUNGS logo

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 3/4 تکضرب نرمالی بسته
شیربرقی DUNGS


موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 2 تکضرب فلنجیDUNGS logo

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 2 تکضرب فلنجی
شیربرقی DUNGS


موجود
MVD شیر برقی گاز دانگز 11/2 تکضرب 360 میلی بار نرمالی بستهDUNGS logo

شیربرقی

MVD شیر برقی گاز دانگز 11/2 تکضرب 360 میلی بار نرمالی بسته
شیربرقی DUNGS


موجود
شیر برقی دانگز تکضربDUNGS logo

شیربرقی

شیر برقی دانگز تکضرب
شیربرقی DUNGS


موجود

رگولاتور DUNGS

پرشرسوئیچ DUNGS

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگزDUNGS logo

پرشرسوئیچ

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
پرشرسوئیچ DUNGS


موجود
GW 10 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز۱۰- ۲ ملی بارDUNGS logo

پرشرسوئیچ

GW 10 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز۱۰- ۲ ملی بار
پرشرسوئیچ DUNGS


موجود
GW 3 A6 پرشرسوئیچ هوا دانگزDUNGS logo

پرشرسوئیچ

GW 3 A6 پرشرسوئیچ هوا دانگز
پرشرسوئیچ DUNGS


موجود
GW 3 A4 پرشر سوئیچ گاز دانگزDUNGS logo

پرشرسوئیچ

GW 3 A4 پرشر سوئیچ گاز دانگز
پرشرسوئیچ DUNGS


موجود
GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگزDUNGS logo

پرشرسوئیچ

GW 150 A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
پرشرسوئیچ DUNGS


موجود
GW50A6 پرشر سوئیچ گاز دانگزDUNGS logo

پرشرسوئیچ

GW50A6 پرشر سوئیچ گاز دانگز
پرشرسوئیچ DUNGS


موجود

نازل گازوئیل DUNGS

پمپ سوخت DUNGS

رله وتایمر و دمپرمشعل DUNGS

چشم الکترونیکی DUNGS

فیلتر DUNGS

تاسیسات DUNGS

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation