آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس
SUNTEC

SUNTEC

SUNTEC logoشرکت فرانسوی سانتک یکی‌ از مطرحترین تولید کنندگان تجهیزات و قطعات مشعل‌های گازوئیل در اروپا و جهان می‌باشد. طیف گسترده از شیر‌های برقی‌ و پمپ‌های گازوئیل با کیفیت برتر، این برند را به یکی‌ از معتبرترین برند‌ها در این زمینه بدل کرده است.

شیربرقی SUNTEC

رگولاتور SUNTEC

پرشرسوئیچ SUNTEC

نازل گازوئیل SUNTEC

پمپ سوخت SUNTEC

20R5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقیSUNTEC logo

پمپ سوخت

20R5 پمپ گازوئیل دانفوس بدون شیر برقی
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AE47C *پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AE 47 C پمپ گازوئیل سانتکSUNTEC logo

پمپ سوخت

AE 47 C پمپ گازوئیل سانتک
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AJ6C پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AJ6C پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN57A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN57A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN57A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN67A پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN57C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN57C پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN57C پمپ گازوئیل سانتک گلو کوچک بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN67C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN67C7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود
AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیرSUNTEC logo

پمپ سوخت

AN67A7 پمپ گازوئیل سانتک گلو بزرگ بدون شیر
پمپ سوخت SUNTEC


موجود

رله وتایمر و دمپرمشعل SUNTEC

چشم الکترونیکی SUNTEC

فیلتر SUNTEC

تاسیسات SUNTEC

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation