آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس
krom schroder

krom schroder

krom schroder logoشرکت آلمانی‌ الستر (کروم شردر) یکی‌ از با سابقه‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات اندازه گیری و تنظیم جریان گاز طبیعی، برق و آب و فعال در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا می‌باشد. الستر (کروم شردر) به عنوان یکی‌ از شناخته شده‌ترین برند‌ها در صنعت جهانی‌ گاز، مبتکر در ارائه برترین راه حل‌ها و محصولات در این زمینه باشد.

شیربرقی krom schroder

شیر برقی کروم شولدرkrom schroder logo

شیربرقی

شیر برقی کروم شولدر
شیربرقی krom schroder


موجود
BVA100Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودرkrom schroder logo

شیربرقی

BVA100Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر
شیربرقی krom schroder


موجود
BVA80Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودرkrom schroder logo

شیربرقی

BVA80Z05 شیر گاز هوا پروانه‌ای کروم شرودر
شیربرقی krom schroder


موجود
CG35F05-VT2W شیر برقی کروم شرودرkrom schroder logo

شیربرقی

CG35F05-VT2W شیر برقی کروم شرودر
شیربرقی krom schroder


موجود

رگولاتور krom schroder

JSAV50F50 شیر شات آف گاز کروم شرودرkrom schroder logo

رگولاتور

JSAV50F50 شیر شات آف گاز کروم شرودر
رگولاتور krom schroder


موجود

پرشرسوئیچ krom schroder

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG 10B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG 10B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG 500B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG 500B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG 50 UG-3 پرشر سوئیچ ولتاژ کم پلیت آبکاری طلا کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG 50 UG-3 پرشر سوئیچ ولتاژ کم پلیت آبکاری طلا کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG 6B-3 پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG 50B-3 پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG 50B-3 پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG 50B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG 50B پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG40VC پرشر سوئیچ هوا و گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG150U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG150U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG6U پرشر سوئیچ هوا کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG6U پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG50U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG50U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DG10U پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DL4.5K پرشر سوئیچ گاز کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DL4.5K پرشر سوئیچ گاز کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود
DL10K پرشر سوئیچ هوا کروم شرودرkrom schroder logo

پرشرسوئیچ

DL10K پرشر سوئیچ هوا کروم شرودر
پرشرسوئیچ krom schroder


موجود

نازل گازوئیل krom schroder

پمپ سوخت krom schroder

رله وتایمر و دمپرمشعل krom schroder

BCU 460 رله کنترل کرومkrom schroder logo

رله و تایمر مشعل

BCU 460 رله کنترل کروم
رله وتایمرمشعل krom schroder


موجود
رله نشت یاب گاز کرومTC 218 R05Tkrom schroder logo

رله و تایمر مشعل

رله نشت یاب گاز کرومTC 218 R05T
رله وتایمرمشعل krom schroder


موجود
IFD 258-5/1W رله تایمر مشعل هانیول کرم شرودرkrom schroder logo

رله و تایمر مشعل

IFD 258-5/1W رله تایمر مشعل هانیول کرم شرودر
رله وتایمرمشعل krom schroder


موجود

چشم الکترونیکی krom schroder

فیلتر krom schroder

GFK100F60 فیلتر گاز کروم شرودرkrom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

GFK100F60 فیلتر گاز کروم شرودر
انواع فیلتر krom schroder


موجود
GFK100F60 فیلتر گاز کروم شرودرkrom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

GFK100F60 فیلتر گاز کروم شرودر
انواع فیلتر krom schroder


موجود
GFK50F60 فیلتر صافی خط گاز مشعل کروم شرودرkrom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

GFK50F60 فیلتر صافی خط گاز مشعل کروم شرودر
انواع فیلتر krom schroder


موجود
GFK50F60 فیلتر صافی خط گاز مشعل کروم شرودرkrom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

GFK50F60 فیلتر صافی خط گاز مشعل کروم شرودر
انواع فیلتر krom schroder


موجود
GFK80F60 فیلتر گاز کروم شرودرkrom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

GFK80F60 فیلتر گاز کروم شرودر
انواع فیلتر krom schroder


موجود
فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل1krom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل1
انواع فیلتر krom schroder


موجود
GFK80F60 فیلتر گاز کروم شرودرkrom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

GFK80F60 فیلتر گاز کروم شرودر
انواع فیلتر krom schroder


موجود
فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل3/8krom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل3/8
انواع فیلتر krom schroder


موجود
فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل2krom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل2
انواع فیلتر krom schroder


موجود
فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل 1/2 krom schroder logo

فیلتر گازوگازئیل

فیلتر صافی ایرانی خط گاز مشعل 1/2
انواع فیلتر krom schroder


موجود

تاسیسات krom schroder

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation