آیکون واتساپ
TEL: 021-77608227-77607818
لوگوی صنعت سازان پارس

رله و تایمر مشعل

شرکت صنعت سازان پارس عرضه کننده انواع رله تایمر
در ارتباط با انتخاب نوع کنترل مشعل ملاحظاتی باید مورد توجه قرارگیرد.ساده ترین کنترل؛ کنترل (ON-OFF) به معنی آن است که یا مشعل به میزان کامل در حال آتش است یا اینکه خاموش است.عیب عمده این روش کنترل این است که دیگ در معرض شوکهای بزرگ و اغلب مکرر است.بنابراین استفاده از این روش محدود به دیگ های خیلی کوچک می باشد.

سیستم کنترل پیچیده تر ، سیستم (High-Low-Off) می باشد که مشعل دارای دو بار می باشد .مشعل ابتدا در درجه آتش پایین تر عمل می کند و بعد با بار کامل مورد نیاز تغییر وضعیت می دهد به این ترتیب شوک گرمایی کمتری ایجاد می گردد و مشعل می تواند با کاهش بار حرارتی مصرفی دیگ به حالت Low تغییر وضعیت داده و تولید گرما را متناسب گرداند.

برای بویلرها و مشعل های بزرگتر از شیوه کنترلی (Modulation) استفاده می گرد که در این روش شعله و میزان گرمادهی مشعل متناسب با بار حرارتی مورد نیاز دیگ تنظیم و کنترل می گردد همچنین در این روش میزان و نسبت سوخت و هوا در سراسر طول شعله و دیگ کنترل می گردد و راندمان حرارتی تا حد قابل توجهی افزایش می یابد.

رله چیست:
در یک مشعل اصلی ترین بخش بخش کنترل کننده عملکرد مشعل می باشد که معمولا به آن رله می گویند .وظیفه رله مشعل کنترل ایمنی عملکرد مشعل و کارکرد صحیح آن و همچنین اعلام خرابی و وضعیت عملکرد مشعل می باشد.رله ها و سیستم های کنترل کننده مشعل ها انواع مختلفی دارند .

ساختار رله:
رله یک کلید ساده الکترو مکانیکی است که از یک آهنربای الکتریکی و یک سری اتصالات تشکیل شده است.رله‌ها در همه انواع وسایل به صورت پنهان یافت می‌شوند.در حقیقت
،بعضی از کامپیوتر‌های اولیه از رله‌ها برای گیت‌های منطقی استتفاده می‌کرده‌اند. ساختار رله :رله‌ها به طور عجیبی ساده هستند

در هر رله چهار قسمت وجود دارد:
آهنربای الکتریکی
تیغه یا armature که می‌تواند به وسیله‌ی آهنربای الکتریکی جذب شود.
فنر
اتصالات الکتریکی


DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
G790 رله تایمر گازی شکوه مشعل SHOUKOH رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

G790 رله تایمر گازی شکوه مشعل
SHOUKOH رله وتایمرمشعل

موجود
Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیول HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیول
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
Brahma R E3 رله تایمر برهما مشعل رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

Brahma R E3 رله تایمر برهما مشعل
رله وتایمرمشعل

موجود
BCU 460 رله کنترل کروم krom schroder رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

BCU 460 رله کنترل کروم
krom schroder رله وتایمرمشعل

موجود
AGM 4104 پایه تایمر زیمنس مشعل لاندیس SIEMENS رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

AGM 4104 پایه تایمر زیمنس مشعل لاندیس
SIEMENS رله وتایمرمشعل

موجود
DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

DLG976 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
DLG974 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

DLG974 رله تایمر مشعل هانیول ساترونیک
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
G790 رله تایمر گازی تاکسان مشعل رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

G790 رله تایمر گازی تاکسان مشعل
رله وتایمرمشعل

موجود
G790 رله تایمر گازی شکوه مشعل رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

G790 رله تایمر گازی شکوه مشعل
رله وتایمرمشعل

موجود
IFD 258-5/1W رله تایمر مشعل هانیول کرم شرودر رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

IFD 258-5/1W رله تایمر مشعل هانیول کرم شرودر
رله وتایمرمشعل

موجود
Honeywell TMG 740 رله هانیول مشعل دوگانه سوز رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

Honeywell TMG 740 رله هانیول مشعل دوگانه سوز
رله وتایمرمشعل

موجود
Honeywell TMG 740 -3رله هانیول مشعل دوگانه سوز رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

Honeywell TMG 740 -3رله هانیول مشعل دوگانه سوز
رله وتایمرمشعل

موجود
Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیول HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

Honeywell R4348 رله سوئیج مشعل هانیول
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
LAL1.25 رله تایمر مشعل زیمنس  رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LAL1.25 رله تایمر مشعل زیمنس
رله وتایمرمشعل

موجود
MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوز HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوز
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
LOA24.173A27 رله زیمنس SIEMENS رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LOA24.173A27 رله زیمنس
SIEMENS رله وتایمرمشعل

موجود
LOA 24.171 B27 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس SIEMENS رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LOA 24.171 B27 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس
SIEMENS رله وتایمرمشعل

موجود
رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوز HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

MMG 810 رله هانیول مشعل دوگانه سوز
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
VDK200 رله نشت یاب گاز دانگز رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

VDK200 رله نشت یاب گاز دانگز
رله وتایمرمشعل

موجود
TMO 720 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

TMO 720 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
TF 701 رله تایمر مشعل گازوئیل شکوه رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

TF 701 رله تایمر مشعل گازوئیل شکوه
رله وتایمرمشعل

موجود
TC116W05T رله نشت یاب گاز کروم رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

TC116W05T رله نشت یاب گاز کروم
رله وتایمرمشعل

موجود
رله نشت یاب گاز کرومTC 218 R05T krom schroder رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

رله نشت یاب گاز کرومTC 218 R05T
krom schroder رله وتایمرمشعل

موجود
LME رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس SIEMENS رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LME رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس
SIEMENS رله وتایمرمشعل

موجود
LGK16 رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LGK16 رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل

موجود
LGK16 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LGK16 رله تایمر مشعل زیمنس لاندیس
رله وتایمرمشعل

موجود
LGB21.330A27 رله زیمنس رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LGB21.330A27 رله زیمنس
رله وتایمرمشعل

موجود
LGA 52.171 رله تایمر مشعل زیمنس گازی رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LGA 52.171 رله تایمر مشعل زیمنس گازی
رله وتایمرمشعل

موجود
LGK16 رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس SIEMENS رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

LGK16 رله تایمر کنترل دوگانه سوز زیمنس لاندیس
SIEMENS رله وتایمرمشعل

موجود
TMO720-4 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

رله-و-تایمر-مشعل

TMO720-4 رله تایمر هانیول مشعل ساترونیک
HONEYWELL - SATRONIC رله وتایمرمشعل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-77608227-77607818
Email: info [at] sanatsazanpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Sanatsazanpars Corporation